Velkommen til brukerundersøkelsen for parker og friområder!

Dine svar i denne undersøkelsen vil hjelpe Stavanger kommune å forbedre parkene og friområdene fremover.
Vi trekker ut tre vinnere av gavekort i Stavanger Turistforenings butikk blant alle personer som deltar i brukerundersøkelsen. Premien trekkes i desember.
I denne undersøkelsen spør vi deg om konkrete grønne områder i Stavanger. Du kan velge de konkrete parkene eller friområdene som er på listen. Stavanger kommune- Park og vei har valgt ut disse. Du kan også svare på flere områder etter hverandre. Før du svarer på spørsmål for en ny park eller et nytt friområde, må du lagre eller trykke på «Submit Survey» (en grønn knapp).
Først spør vi om hvor viktige ulike elementer i denne parken eller dette friområdet er for deg. Deretter spør vi hvor fornøyd du er med de samme tingene.
Der hvor det er mulig for deg å skrive en kommentar, er det fint om du er så konkret som mulig, slik at vi forstår akkurat hva du ønsker å si.
PS. Dette er en internasjonal undersøkelse og det kan derfor forekomme noe tekst på engelsk.
Takk for at du hjelper oss med å skape en enda bedre by for innbyggerne våre!
Gå til undersøkelsen

<!--EndFragment-->

If the park you want to survey was not listed, we’ll need to add it to our system.
Please provide the name of the park and describe it’s location.

This website uses cookies to enable the use of our services and to optimize your user experience. By continuing to browse the website, you are agreeing to the use of cookies, in accordance with our Privacy Policy

Agree